Kariéra podle znamení

6. července 2009 v 17:44 | jj |  Magie
KARIÉRA POSLE ZNAMENÍ


KOZOROH 22.12. - 20.01.
Pracovité, odpovědné, spolehlivé, uvážlivé, střízlivé, realistky, obdivuhodně moudré a zkušené, tradicionalistky, vyzrálé, vitální, elegantní, přirozeně půvabné, něžné, citlivé, vnímavé, se společenským šarmem, ambiciózní, snaživé, kariérově zaměřené a konzervativní, takové jsou ženy narozené ve znamení Kozoroha. Ženy, které se potřebují zabezpečit, stát na vlastních nohách, realizovat a získat úctyhodné společenské postavení. Úspěch a finanční zisk je pro mě silnou motivací.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- profesionálky
- výborní organizátoři
- uplatňují řídící schopnosti
- workholici
- trpělivé
- chytré
- disciplinované
- s pozitivním přístupem k práci
- úspěšné
- vytrvalé

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- TOP manažerské pozice
- umělecké směry
- sochařina, malování, hudba, móda
- lékařky, léčitelky, dietetičky
- knihovnictví
- obchod
- věda
- sociální sféra, politikaVODNÁŘ 21.01.- 20.02.
Nezávislé, angažované, inteligentní, silné, vnitřně svobodné, všestranně talentované, originální, půvabné, individualistky, výstřední, nevyzpytatelné, přátelské, výjimečné, takové jsou ženy narozené ve znamení Vodnáře. Ženy, které předstihují svou dobu. Silné osobnosti, které se umí přizpůsobit všem společenským vrstvám. Přicházejí, aby šokovaly, informovaly, vynalézaly a posunovaly lidstvo kupředu. Důležitá je pro ně rovnoprávnost a svoboda.


Jaké jsou v pracovním procesu?
- loajální a obětavé
- racionální, preferující vědecký přístup
- analytické- samostatně myslící
- sebedisciplinované
- chytré
- pracovité
- vtipné
- přizpůsobivé
- intuitivní
- maximalistky

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
-
psycholožky, psychoterapeutky, psychiatři
- moderní umění
- učitelky, vychovatelky, trenérky vzdělávacích institucí
- sociální pracovnice
- ženské hnutí
- feministky
- nadace, charitativní činnost
- politika
- astroložky


RYBY 21.02. - 20.03.
Kouzelné, charismatické, nesmírně ženské, půvabné, přitažlivé, zasněné, plaché, ostýchavé, proměnlivé, soucitné, podmanivé, tajuplné, citlivé, zasněné, sentimentální, takové jsou ženy narozené ve znamení Ryb. Ženy, které jsou Popelkami zvěrokruhu. Křehké pohádkové bytosti, po kterých všichni muži touží. Jsou plné citu, jemnosti, ušlechtilosti a skromnosti. Pozor však, dokáži se v mžiku proměnit v nezkrotný rozbouřený oceán. Jejich důležitým životním posláním je pomáhat druhým.


Jaké jsou v pracovním procesu?
- přizpůsobivé
- empatické
- instinktivně chytré
- vynalézavé
- laskavé
- s pozitivní představivostí a fantazií
- moudré, chápající
- nevyzpytatelné
- tolerantní

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- umění: hudba, film, divadlo, výtvarné umění, fotografie, literatura
- lékařky, terapeutky, psycholožky, pečovatelky
- nadační činnost, charita, humanitární organizace
- vizionářky, léčitelky
- kreativní práce
- módní návrhy, reklama
- obory spojené s kontaktem s lidmi
- vzdělávání, personalistika, obchodní činnosti, průvodkyně...


BERAN 21.03. - 20 04.
Ženy činu, které své sny realizují v praxi.Ženy narozené v tomto znamení jsou často úspěšné v zaměstnání. Zvládnou skoro každou profesi. Jsou samostatné, iniciativní a jejich nezdolný optimismus a víra v lepší zítřek z nich dělá poměrně odolné konkurentky i v ryze mužských profesích. Pracovitost a vynalézavost je nutí k stálým činnostem. Chvilkové snění a romantické toužení vymění za praktické a rychlé řešení každodenních situací. Nedokáži být dlouho bez aktivit. Jsou výborně zatížitelné, v pracovních týmech žádané. Těžké pracovní úkoly přijímají jako výzvu. Nic a nikdo je nezastraší. Problémy, ztráty, bolístky se snaží "rozchodit" případně si potřebují pořádně "provětrat" hlavu.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- ctižádostivé
- neobvykle přátelské s energickým chováním a pevným stiskem ruky
- hrdinky, vítězky
- aktivní, iniciativní
- bojovnice nejen za svá práva
- vůdčí typy
- asertivní

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- umělecké směry: hudba, divadlo, modeling
- marketing, reklama
- kreativní směry
- sportovkyně, cvičitelky, masérky, majitelky fitness center
- státní sféra - policie, vojsko, soudní síně
- povolání vyžadující vůdčí schopnosti
- managementBÝK 21.04. - 21.05.
Přirozené ženy, které slyší trávu růst. Ženy disponující zvláště vyvinutým šestým smyslem, který jim pomáhá být úspěšnými ve všech profesích. Ženy narozené v tomto znamení jsou vyhledávanými "množitelkami hodnot" na trhu práce. Jsou to výtečné obchodnice - loajální, pracovité, rozumí trhu a dokáži v přesný okamžik udělat správné rozhodnutí. Jejich velkou předností je stabilita, pevnost, houževnatost a schopnost zvládat nejobtížnější pracovní zátěže. Na výsledky své práce dokáži být velmi pyšné a neúspěch by poškodil jejich profesionální čest. Životní a kariérové cíle si stanoví natolik realistické, aby jich mohla dosáhnout.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- stabilní
- systematické
- přirozené
- trpělivé a mlčenlivé
- uznávané s vlastním hodnotovým systémem
- poctivé a pracovité
- rozhodné a opatrné

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- realitní nebo burzovní makléřky
- hudebnice, sochařky, architektky
- dům a zahrada, módní návrhářky
- přírodní léčitelky, masérky
- ekologické aktivistky
- ekologické farmy
- modelky (patronkou jejich znamení je Venuše)
- obchodnice, bankéřky, finanční poradkyně, auditorkyBLÍŽENEC 22.05. - 21.06.
Inteligentní ženy mající dvojí identitu, dvě zaměstnání, hovoří dvěma světovými jazyky, mají alespoň dva rozdílné zájmy, jsou excelentní řečníci a milují změnu. Jejich mnohostrannost z nich dělá velmi atraktivní jedince. Orientují se v literatuře, politice, mytologii, psychologii, ekonomice... Na pozadí jejich konání je silná potřeba, nebýt vnímána "pouze jako žena", ale jako inteligentní a zajímavý jedinec. Ženy narozené v tomto znamení pomocí svého šarmu a důvtipu vyřeší i poměrně prekérní pracovní situace. Potřebují společnost lidí a nových podnětů. Naprosto odmítají stereotyp a monotónní pracovní styl. Dar výmluvnosti je řadí k výborným vyjednávačům s perspektivou prodat i neprodejné. Díky své proměnlivosti a pohyblivosti je obtížné je někam zařadit. K vnitřnímu pocitu spokojenosti potřebují nejen spořádanou a moderní rodinu, ale především vlastní seberealizaci. Ženy, které jsou mladistvé a vždy vypadají mladší než ve skutečnosti jsou.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- mnohostranné
- pohyblivé
- výřečné
- netrpělivé
- nevypočitatelné
- temperamentní
- proměnlivé
- rychlé
- vychytralé

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- propagace a reklama
- tiskové mluvčí
- média
- film, rádio, televize: novinářky, zpravodajky, herečky, moderátorky
- překladatelky
- daňové poradkyně
- telefonistky
- spisovatelky - brilantní práce se slovy
- advokátky


RAK 22.06. - 22.07.
Citlivé ženy mající dar empatie. Neustále se pohybují mezi snem a realitou. Ve skutečnosti jsou to velmi houževnaté, charakterní ženy, schopné maximálního nasazení, setrvačnosti a výkonnosti. Jen málokdo je však dokáže přesvědčit, aby dělaly to, co samy dělat nechtějí. Ženy narozené v tomto znamení pomocí své citlivosti a schopnosti vcítit se do druhých zvládají všechny každodenní situace. K maximálnímu pracovnímu výkonu potřebují stabilizující, uklidňující rodinné zázemí a bezpečí. Obtíže jim může působit aklimatizace na nové podmínky. Jejich reakce mohou být velmi opatrné, váhavé a zpátečnické. Jen málokdy projeví otevřený odpor nebo snad jen v náznacích agresi. Udržují tajemství. Nesnáší kritiku, výsměch a ironii. Jsou spořivé, ostýchavé a náladové. Jejich nejcennější vlastností je trpělivost.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- neobyčejně schopné
- zodpovědné
- spolehlivé
- vytrvalé
- přístupné
- vlídné
- citlivé
- náladové
- ostýchavé

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- umění: malování, zpěv, sochařství, oděvní návrhy, bytová a zahradní architektura
- finanční poradenství - bankovnictví, zprostředkování půjček, pojištění domácnosti
- výroba, skladování, konzervování potravin - stravování
- učitelky, vychovatelky, pečovatelky, lékařky, psycholožky
- sociální služby
- realitní činnost
- majitelky nebo provozní v hotelech, restauracích, jídelnách
- reklama a podpora prodeje


LEV 23.07. - 22.08.
Sebejisté, důstojné, výjimečné, hrdé, temperamentní, kreativní a "královny", to jsou Lvice. Ženy narozené v tomto znamení jsou ctižádostivé a profesionální úspěch je silným motivačním prvkem jejich života. Žijí v realitě, jsou pragmatické a cení si zvyklostí a zákonů. Milují obdiv druhých, vystupují s grácií jako přirozené autority. Mají silnou vnitřní potřebu určovat svému okolí styl, zvyky, způsoby, módu. Potřebují velký prostor k seberealizaci. V pracovním týmu cítí zodpovědnost za slabší a méně schopné.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- samostatné
- bystré a rafinované
- s výtečným organizačním talentem
- s přirozeně vyvinutou dispozicí delegovat úkoly na druhé
- krizové situace zvládají s úžasnou lehkostí bytí
- spolehlivé
- loajální
- tvořivé a originální
- vůdkyně
- s potřebou být středem zájmu

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- dramatické umění
- politika
- podnikání - majitelky firem nebo alespoň jsou manažerky ve vedení firmy
- lékařství - psychiatrie
- učitelky
- profesionální manželky - reprezentujíPANNA 23.08. - 22.09.
Inteligentní, se smyslem pro řád a povinnost, seriózní, loajální a oddané, takové jsou Panny. Žena narozená ve znamení Panny je zdrženlivá, pracovitá, bystrá, důkladná, uzavřená, ukázněná, střízlivá a důvěryhodná. Je realistka s jasným úsudkem, která v sobě neživí utopie o dokonalém světě a životě v něm. Její zvláštní senzibilita se projeví v pevném propojení s přírodou a léčitelskými schopnostmi. Zpravidla jsou šikovné, bystré, účelné a praktické obchodnice. Mají smysl pro povinnost, pořádek, ctnost a vzácnou schopnost odstupu. Jsou manuálně zručné, trpělivé a přesné. Obklopují se věcmi, které jsou užitečné, vkusné, praktické a spolehlivé. Touží po dokonalosti, vzdělanosti a vědění. Jsou velmi inteligentní s výjimečnými analytickými schopnostmi. Všechny informace si rády prověřují, vše rozebírají do posledního detailu. Celkově mají potřebu souladu a syntézy, ve smyslu integrování různých věcí do jednoho smysluplného celku.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- výkonné
- přesné
- logické
- se smyslem pro detail
- bystrého úsudku
- pečlivé
- dochvilné
- zaměřené nejen na výkon, ale především na lidi
- kritické
- starostlivé
- s hlubokým smyslem pro zodpovědnost- vnitřně silné

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- lékařky a zdravotní sestry
- psycholožky
- advokátky
- zahradnice
- učitelky - vzdělávací centra
- spisovatelky
- mediální oblast - komunikační a informační centra
- obchodVÁHY 23.09. - 23.10.
Elegantní, charismatické, diplomatické, chytré, společenské, spravedlivé, přizpůsobivé, úspěšné, důvtipné, komunikativní, nestranné, takové jsou ženy narozené ve znamení Vah. Ženy toho znamení patří k žádaným a vyhledávaným na trhu práce. Brilantní intelekt, logika, argumentační talent a organizační schopnosti je vyzvedávají do vysokých pozic. Magický úsměv, ženskost a rafinovanost jsou zbraně, kterých rády využívají při dosahování svých cílů. V pracovním procesu vždy zvažují všechna pro a proti, aby mohly dospět ke konečnému rozhodnutí. Patří k velmi pracovitým, motivuje je finanční nezávislost a samostatnost. Vždy upřednostní práci s lidmi a v týmu.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- loajální
- taktní
- opatrné
- nestranné
- houževnaté
- analytické
- logicky věcné
- komunikativní
- pracují s formou, strukturou, systémem

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- politika
- obchod
- bankovnictví
- umělecké směry
- reklama


ŠTÍR 24.10. - 22.11.
Vitální, magnetické, silné, subtilní, intenzivní, jedinečné individuality, hrdé, věrné, skrytě dominantní, temperamentní, vášnivé, bojovné, smyslné, instinktivní, s brilantní pamětí, seriózní, samostatné, takové jsou ženy narozené ve znamení Štíra. Ženy, které potřebují prostor, ve kterém by realizovaly své strategické cíle a sledovaly proces proměny a vývoje.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- systematické
- chladně vyrovnané
- spravedlivé
- empatické, používají šestý smysl
- rafinované
- skryté individualistky
- vytrvalé
- oddané a loajální- trpělivé
- opatrné
- tajnůstkářské

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- politika
- věda - medicína, psychologie, psychoterapie
- umění - dramatické, klasické, všechny směry: hudba, malování, divadlo
- detektivní činnost
- soudnictví
- pohřebnictví
- duchovní směry, léčitelství, alternativa


STŘELEC 23.11. - 21.12.
Přátelské, usměvavé, optimistické, nekonvenční, nápadité, nezávislé, neklidné, zaměřené na budoucnost, s myšlením novátorů, s osobitým kouzlem a v neustálém pohybu, takové jsou ženy narozené ve znamení Střelce. Ženy činu, které se potřebují neustále učit a vzdělávat. Ženy narozené v tomto znamení jsou úspěšné v každém zaměstnání. Zvládnou skoro každou profesi. Vítězí díky svému nezdolnému optimismu a smyslu pro humor. Vše kolem nich musí být v pohybu, plánují, inovují. Potřebují neustálý kontakt s lidmi a novými informacemi. Jejich profesionální život má obrovský rozhled, rozsah a perspektivu.

Jaké jsou v pracovním procesu?
- výborní organizátoři
- disponují nevyčerpatelným množstvím energie
- důvtipné a inteligentní
- neposedné
- přímočaré a upřímné
- srdečné a velkorysé
- upovídané a vstřícné
- společenské
- statečné
- perspektivní

V jakých oborech se nejčastěji realizují?
- sdělovací prostředky
- zahraniční obchod
- cestovní ruch - cestovatelky, průvodkyně, tlumočnice
- psycholožky
- esoterika
- reklamní agentky
- právničky a soudkyně - zastánkyně pravdy
- političky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama